Linkler

Ulusal linkler


Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi:http://www.ssuk.org.tr/


Türk Tabipleri Birliği:http://www.ttb.org.tr/


Türk Toraks Derneği:http://www.toraks.org.tr/


TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu:http://www.toraks.org.tr/subDefault.aspx?sub=189&menu=51


Halk Sağlığı Uzmanları Derneği:http://www.hasuder.org/


HASUDER Tütün Kontrolü Çalışma Grubu:http://www.hasuder.org/anasayfa/index.php/cal-sma-gruplar/tuetuen


Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği:http://www.turkkanser.org.tr/


Sağlık Bakanlığı, Havanı Koru: Dumansız Hava Sahası:http://havanikoru.org.tr/


TAPDK, Tütün ve Alkol Kontrolü:http://www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa-duzenlemeleri/tutun-ve-alkol-kontrolu.aspx


 Uluslararası linkler


DSÖ, Tobacco Free Initiative:http://www.who.int/tobacco/en/


DSÖ, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası:http://www.who.int/fctc/en/


DSÖ, BM Yol Güvenliği İşbirliği:http://www.who.int/roadsafety/en/


DSÖ, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar:http://www.who.int/nmh/en/


Framework Convention Alliance:http://www.fctc.org/


International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, the Union:http://www.theunion.org/


Campaign for Tobacco-free Kids:http://global.tobaccofreekids.org/en


International Network of Women Against Tobacco, INWAT:http://inwat.org/content/


International Network of Women Against Tobacco-Europe:http://www.inwat.eu/


The Tobacco Atlas:http://www.tobaccoatlas.org/


Union for International Cancer Control, UICC:http://www.uicc.org/


Southeast Asia Tobacco Control Alliance:http://seatca.org/


Souteast Asia Tobacco Control Alliance Tobacco Industry Watch:http://www.tobaccowatch.seatca.org/


Smoke Free Partnership:http://www.smokefreepartnership.eu/


Tobacco Control, BMJ:http://tobaccocontrol.bmj.com/


Centers for Disease Control and Prevention:http://www.cdc.gov/tobacco/index.htm


European Network for Smoking and Tobacco Prevention, ENSP:http://www.ensp.org/


Legacy Tobacco Documents Library:http://legacy.library.ucsf.edu/


Alman Kanser Araştırma Merkezi, DKFZ, Heidelberg:http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Informationen_zur_Tabakontrolle.html


Global Smokefree Partnership:http://www.globalsmokefreepartnership.org/


Physicians for a Smoke-Free Canada:http://www.smoke-free.ca/


Global Road Safety Partnership:http://www.grsproadsafety.org/


Johns Hopkins University, School of Public Health:http://www.jhsph.edu/


Johns Hopkins University, Institute for Global Tobacco Control:http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-global-tobacco-control/


Center for Tobacco Control Research & Education:https://tobacco.ucsf.edu/


Smoke Free Movies:http://smokefreemovies.ucsf.edu/


Action on Smoking and Health, UK:http://www.ash.org.uk/


FDA, Center for Tobacco Products:http://www.fda.gov/TobaccoProducts/default.htm


European Respiratory Society:http://www.ersnet.org/


World Lung Foundation:http://worldlungfoundation.org/


International Tobacco Control Policy Evaluation Project:http://www.itcproject.org/