Ne Yapıyoruz?

NASIL MÜCADELE EDİYORUZ?

Sağlığı tehdit eden güçler ve ilişkilerin ortadan kaldırılması için kapsamlı toplumsal dönüşümün gerekli olduğunu kabul ediyor, bunların üzerine gitmek, ortaya çıkartmak ve mücadeleye girmenin önemine inanarak çok-disiplinli savunuculuk yapıyoruz.  • Bilgi topluyor, tarıyor, sınıflandırıyor, arşivliyoruz

  • Sorguluyoruz, gözlemliyoruz, araştırıyoruz, bilgi üretiyoruz

  • Bilgi paylaşıyoruz, yayıyoruz, toplumsal bilinç oluşturuyoruz

  • Bilgi paylaşımı ve tartışma için platform sağlıyoruz

  • Bilgiye dayalı pozisyon, strateji ve politika önermeleri geliştiriyor, yayınlıyoruz

  • Pozisyon, strateji ve politikaları savunmak için eylemcilik yapıyoruz