Literatür

2014 yılında uluslararası indeksli dergilerde Türkiye ve tütün kontrolu konusunda yayınlanmış araştırmalar sunulmuştur.


Aile hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitiminin sigara bıraktırma uygulaması ve davranışları üzerine etkisi


Evaluation of post-graduate training effect on smoking cessation practice and attitudes of family physicians towards tobacco control.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25356137


Türkiye’de en fazla sigara vergisini kim ödüyor ?


Who pays the most cigarette tax in Turkey


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25228361


Türk Toraks Derneği üyelerinin poliklinikte sigara bıraktırma yaklaşım sıklığı


The frequency of performing smoking cessation outpatient clinic in chest disease specialists who are members of Turkish Thoracic Society and factors affecting this performance


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038382


Ebeveynlerin sigara içmesi çocuklarda üst solunum yollarındaki klerensi nasıl etkiler ?


How does parental smoking affect nasal mucociliary clearance in children?


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24916736


İzmir’de kapalı alan sigara yasaklarının sigara içme davranışı ve ikinci el sigara dumanı solunması üzerine etkileri


The changes in smoking related behaviours and second hand smoke after the smoking ban in Izmir


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24814075


Sigara içmenin ve kapalı alan hava kirliliği ve tüberküloz


Effect of smoking and indoor air pollution on the risk of tuberculosis: smoking, indoor air pollution and tuberculosis.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24814071


Ambargo, Kaçakçılık ve Sigara – Iran’da tütün firmalarına lisans verilmesi


Sanctions, Smuggling, and the Cigarette: The Granting of Iran Office of Foreign Asset Control's Licenses to Big Tobacco.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24627738


Küresel sağlık çalışanı öğrenci araştırması-Türkiye


Global Health Professions Student Survey--Turkey: second-hand smoke exposure and opinions of medical students on anti-tobacco law


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344536


Sigara karşıtı reklamların potansiyel etkileri


Potential effectiveness of anti-smoking advertisement types in ten low and middle income countries: do demographics, smoking characteristics and cultural differences matter?


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24331900