Kara Tahta

SSUK Basın Açıklaması 2.Şubat.2015

SSUK BASIN AÇIKLAMASI


2 Şubat 2015


Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, 2015-2018 döneminde izlenecek tütün kontrolü politikasının stratejilerini ve uygulamada görev alacak kurumları belirleyen Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nın (UTKP-EP) nihayet yayınlanarak yürürlük kazanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.


Konu hakkında konuşan SSUK Dönem Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut: “Bir önceki UTKP-EP’nin süresinin 2012 sonunda sonra ermesinden sonra, tütün kontrolü politikasında belirsizliklerin yaşandığı iki yıl kaybettik. Şimdi önümüzde nihayet yeni bir politika belgesi var. Bu belgenin, ağırlıklı olarak talebi azaltmaya yönelik önlemler içermesi, tütün endüstrisinin üretim ve ticaret serbestisini sınırlandıran önlemlerin eksik olması, belgede bütçe, kapasite ve mekanizmaların muğlak kalması önemli kısıtlılıklar ve sorunlar. Bu kısıtlılıklar ve sorunlarla ilgili görüşlerimizi daha önce yetkililerle ve kamuoyuyla paylaştık, bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer yandan, SSUK ve üye STK’lar, UTKP-EP’nin hazırlık sürecinde ve sonrasında hazırlanan taslaklar üzerinde çok kapsamlı katkı verdiler; bu katkıların önemli ölçüde programa yansıtılmış olmasından dolayı memnuniyetimizi paylaşıyoruz. Özellikle düz paket, denetimlerin ve uyumun iyileştirilmesi, satış noktalarında teşhir ve reklam yasağı, tütün şirketlerinin sosyal sorumluk projelerinin yasaklanması, bırakma hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve standartlaştırılması, birleşik sağlık uyarılarının yenilenmesi, TKÇS 5.3 çerçevesinde planda yapılacağı belirtilen yeni düzenlemeleri ve uygulamaları çok önemsiyoruz. Bu stratejilerin kısa sürede hayata geçirilmesi, tüketimin hızla aşağı çekilmesi yönünde kritik öneme sahip olacaktır. Önümüzdeki dönemde, SSUK ve üye STK’lar, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve halk sağlığı ilkeleri doğrultusunda oluşturulan bu stratejileri savunmak ve desteklemek üzere çalışmalarını yoğunlaştıracaklardır.  Tütün kontrolünde çalışan sağlık meslek örgütleri ve diğer STK’lar olarak biz, UTKP-EP’nin hayata geçirilmesi için üzerimize düşen çalışmaları yapmaya hazırız; sorumlu kamu kurumlarının çalışmalarının da takipçisi olacağız.” dedi.


Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2015-20183.02.2015

Diğer