Haberler

31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü

31 MAYIS TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA GÜNÜNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI UYARIYOR:


Türkiye’nin sigara üretimi, iç pazarda sigara satışı, sigara ihracatı, nargilelik tütün ihracatı hızla artmaktadır.Türkiye tütün kontrolünde başarılı ülkeler arasında ilk sıralarda gösterilirken, önlem alınmazsa tütün kullanımı hızla artacaktır. Türkiye, çokuluslu tütün firmalarının üretim ve dağıtım merkezi olmamalıdır.

Ülkemizde sigara tüketimde son yıllarda inişli çıkışlı bir trend izlenmektedir. Kapalı alan sigara yasaklarının ardından 2009-2010 arasında yaşanan büyük düşüşten sonraki tüketim artma göstermiştir. 2014 yılında tüketim, 94,6 milyar çubuk sigara ile 2010 yılı seviyesinin biraz üzerine çıkarak gerçekleşmiştir (Tablo 1).


Sigara üretimi de 2014 yılında 2010 yılına göre % 24 artış gerçekleşerek 142,9 milyar adet toplam üretim yapılmıştır (Tablo 2).


TAPDK verilerine göre 2008’deki 25,6 milyar adet olan sigara ihracatı,  2014 yılında 44,7 milyar adete yükselmiştir. Günümüzde, iç piyasa satışının yarısına yakın miktarda sigara ihracatı yapılmaktadır. En fazla sigara ihraç edilen ülkeler Bahreyn, İran, Irak ve Lübnan’dır. (Tablo 3). Bahreyn, dahilde işleme rejimine (DİR) yapılan destekler sonucu kaydedilen anormal ihracat artışları ile bugün birinci ülke olmuş durumdadır.


Tütün kullanıcı sayısının 190.000 olduğu Bahreyn’de Türkiye’nin ihraç ettiği sigaraları tüketmek için kişi başına günde altı paket sigara içilmesi gerekmektedir (Tablo 4).


Nargilelik tütün ihracatında son yıllarda çok büyük artış izlenmektedir (Tablo 5) .


Gençler arasında önemli bir salgın haline gelmiş olan nargile tütünü Türkiye tarafından yayılmaktadır.


Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut “İç ve dış piyasalardaki tütün ticareti aynı şekilde insan öldürüyor. Türkiye bir yandan iç satışları sınırlandırmak için tütün kontrolü önlemleri uygularken, diğer ülkelere yaptığı tütün dış ticareti ile övünemez” dedi.


Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı  “Tütün kontrolü politikaları, tütün ticaretinin halk sağlığı gerekleri doğrultusunda sınırlandırılmasını gerekli kılar. Devletimizin yöneticilerinin tütün sektörü “ihracat şampiyonlarına” ödül vermeleri bir politik çelişkidir ve uluslararası sözleşme hükümlerine aykırıdır”dedi.


Tüketici Hakları Derneği temsilcisi Sinan Vargı “ Neden Bahreyn’e halkının içemeyeceği kadar sigara sattığımızı vatandaş olarak merak etmekteyiz. Neden dünya tütün tüketimine katkıda bulunduğumuzu anlamamaktayız. Türkiye tütün ürününe karşı mıdır, değil midir karar vermelidir” dedi.


Kaynaklar :


1)      TAPDK verileri


2)      Tobacco Atlas verileri http://www.tobaccoatlas.org


 
 


Tablo 1- Sigara iç satışlarında durum


Türkiye’de sigara iç satışı (2003-2014)


 Yıllar   Miktar (Adet)             Yıllık artış/düşüş


2003    108.157.063.150       


2004    108.870.390.620             0,7%


2005    106.716.505.496            -2,0%


2006    107.908.692.050             1,1%


2007    107.454.965.620            -0,4%


2008    107.858.908.399             0,4%


2009    107.554.976.198            -0,3%


2010    93.354.256.336             -13,2%


2011    91.217.479.040             -2,3%


2012    99.257.052.660              8,8%


2013    91.659.534.370             -7,7%


2014    94.681.206.450              3,3%


 
 Tablo 2- Sigara üretiminde durum: Kaynak: http://www.tapdk.gov.tr/


 Türkiye’de sigara üretimi (2003-2014)


Yıllar    Miktar (Adet)                Yıllık artış/düşüş


2003    120.943.286.260       


2004    117.837.981.610                  -2,6%


2005    114.572.421.100                  -2,8%


2006    125.807.062.000                   9,8%


2007    126.119.539.320                   0,2%


2008    135.041.446.800                   7,1%


2009    132.912.630.061                 -1,6%


2010    115.238.165.761                -13,3%


2011    112.083.047.080                -2,7%


2012    134.454.421.720                 20,0%


2013    130.597.511.840                -2,9%


2014    142.894.873.580                 9,4%


 
Tablo 3-Sigara ihracatı:  Kaynak: http://www.tapdk.gov.tr/


 Türkiye’nin DİR kapsamı sigara ihracatı, ilk 5 ülke, 2014


Ülke Adı      İhracat Miktarı (Adet)          Oran (%)


Bahreyn       8.181.488.000                     18,29


İran              6.534.590.000                     14,61


Irak              6.233.460.000                     13,94


Lübnan        3.489.604.000                      7,80


İsrail            3.259.608.000                      7,29


 
  Tablo 4: Türkiye’nin Bahreyn’e sigara ihracatındaki artış (2008-2014)   Kaynak: http://www.tapdk.gov.tr/


Yıllar     İhracat Miktarı (Adet)          Yıllık artış oranı


2008       92.050.000     


2009       152.240.000                         65,4%


2010       427.000.000                        180,5%


2011       878.330.000                        105,7%


2012       2.371.360.000                     170,0%


2013       7.005.770.000                     195,4%


2014       8.181.488.000                       16,8%


 
  Tablo 5: Nargilelik tütün ihracatı   Kaynak: http://www.tapdk.gov.tr/


Yıllar   Üretim Miktar (Kg)   İhracat Miktar (Kg)


2003     36.343                           0


2004     48.321                           0


2005     70.731                           0


2006     82.442                           62.522


2007     41.969                           22.430


2008     37.805                           22.124


2009     27.121                           10.738


2010     32.828                           23.144


2011     32.215                           21.371


2012     42.198                           22.256


2013     167.257                         163.164


2014     341.873                         341.446 


 


 Kaynak: http://www.tapdk.gov.tr/9.06.2015

Diğer Haberler

 • TÜRKİYE’NİN TÜTÜN KONTROL NOTU KIRILDI

  Türkiye 2019’da “düz paket” uygulamasını kabul etmesine rağmen Tütün Kontrolü Ölçeği (TCS) 2019 sıralamasında 17. sırada yer alabildi. Türkiye, 2016 yılında gerçekleştirilen sıralamada 9. sıradaydı.

  Devamı...
 • Düz paket sigara tüketimini ve cazibesini azaltıyor

  Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ve Sağlık Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın; Dünya Kanser Günü vesilesiyle, sigara şirketlerinin sigaraya özendirici ve cezbedici paketler yerine düz paket sigara üretimine geçmesini ve bu sayede sigara tüketiminin ve cazibesinin azaltılacağını açıkladı.

  Devamı...
 • ‘Küresel Erişkin Tütün Araştırması’… Sonuçlar alarm veriyor

  Türkiye’de 2008, 2012 ve 2016 tarihlerinde uygulanan Küresel Erişkin Tütün Araştırması'nın sonuçlarını paylaşan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Söz konusu araştırma ne yazık ki 2012’den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor." açıklamasını yaptı. İşte araştırmanın sonuçları...

  Devamı...
 • Sigara Paketlerindeki Uyarı Resimleri Etkisini Kaybetti

  Türkiye, sigara paketlerinde resimli uyarıları uygulama konusunda ön sıralarda. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kriterlerine göre artık kanıksanan resimli sağlık uyarılarının yenilenmesi gerekiyor. Uzmanlar, kullanılan resimli uyarıların 2010 yılından beri yenilenmemesi nedeniyle verilmek istenen mesajların etkisinin kalmadığını belirtiyor.

  Devamı...