Haberler

KANDIRILMAYA KARŞI UYARIYORUZ !

Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisine 27.9.2017 tarihinde 31853594-101-1470-1030 sayı ile sunulan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”

TBMM’e 27.9.2017 tarihinde sunulan yeni kanun tasarısının 68 - 71. maddeleri tütün piyasası ve ürünlerine ilişkin, toplum sağlığını tehdit eden önemli değişiklikler içermektedir. Uzun yıllardır halkımızın sağlığını zararlı tütün ve nikotin ürünlerinden korumak için mücadele veren sivil toplum temsilcileri olarak duyduğumuz endişeyi kamuoyu ile paylaşmayı ve karar vericileri uyarmayı görev biliyoruz.


 


Kanun tasarısı, “sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamullerinin” üretimine, ithalatına, satışına asgari miktar belirtilerek izin vermektedir. Metin bu yeni ürünlerin vergilendirilmesinin de farklı olabileceğine işaret etmektedir.


 


Devlet yurttaşını nikotin bağımlılığından korumakla görevlendirilmiştir.


Dünyanın takdirini kazanmış tütün kontrolü kanunlarımız son zamanlarda iyi uygulanmamakta, tütün ürünleri kullanımı özellikle gençler arasında artmaktadır.   Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. Maddesi devleti gençlerin bağımlılıklardan korunmasıyla yükümlü kılmıştır. Yeni ürünlerin piyasaya sunumu bu yükümlülükle bağdaşmamaktadır.


 


Türkiye Cumhuriyetinin imzaladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 5.2 inci maddesi devleti sadece tütün değil “nikotin bağımlılığı” ile de mücadele etmesini açıkça talep etmektedir.


 


Piyasaya bağımlılık yapıcı yeni ürün sunmak tütün kontrolü liderliği ile bağdaşmaz.


Yeni ürünlerle piyasayı zenginleştirmek, gençliğini korumayı hedefleyen, tütün kontrolünde başarıları ile dünyaya tanıtılmış bir ülkenin politikaları ile bağdaşmaz. Başarılı tütün kontrolü, endüstrinin ve karlılığını arttırma aracı ürünlerin kontrolü ile yapılır. Endüstrinin kar artışı; ülkemizde de en sık görülen kalp, kanser, beyin felci gibi hastalıkları olan ve ölen vatandaş sayısını arttırır.


  


“Yeni” ürünlerin vergi farklılığı kabul edilemez.


Piyasaya girecek “yeni ürünlerin” farklı bir vergi değerlendirmesine tabi olabileceği kanun tasarısından anlaşılmaktadır. Bu ürünlerin sahibi firma sigaraya göre zararı azaltıldığı iddiasıyla başka ülkelerde de vergilendirme farklılığı talep etmektedir. Bu firmanın internet sayfasında da vergi konusu bu ürünü çıkarma gerekçesi olarak yazılmaktadır. Bağımlılık yapıcı tütün ürünlerinin hepsi aynı şekilde vergilendirilmelidir.


 


Nikotin bağımlılığı tıbbi tedavisi gereken bir hastalıktır.


Nikotin yüksek derecede bağımlılık yapan bir kimyasaldır. Nikotin bulunduran her ürün hastalık yapıcıdır. Hastalık yurttaşın kabahati değildir, tedavisi de bireysel sorumluluğu değil, devletin yükümlülüğüdür. Tütünün buharlaştırılma sıcaklığı nikotinin bağımlılık yaptığı gerçeğini değiştirmez. Yeni ürünler de bağımlılık hastalığı yapar.


 


Tütün ve nikotinin güvenilir dozu yoktur.


Henüz kanun tasarısında isimlendirilmemiş yeni ürünler endüstrinin “zararı azaltılmış” ismiyle sınıflandırdığı ürün grubudur. Endüstri, tütünün yakılmadan ısıtılması neticesinde daha az öldürücü olduğunu iddia etmektedir. Nikotinin güvenli dozu bulunmadığından, güvenli “yeni ürün” olmayacaktır. Bu ürünlerin kerameti kendinden menkuldür.


 


Toplum için İhtiyatlılık İlkesi gereklerine öncelik verilmelidir.


Kesin olarak zararsız olduğu tarafsız bilim kurumları tarafından ispatlanana kadar, herhangi bir ürünün zararlı olabileceği kabul edilerek ona göre yaklaşılması temel bir tıp ve etik yaklaşımıdır. Yeni ürünlerin zararsız olmadığı, “zararın azaltıldığı” iddiasından da rahatlıkla anlaşılmaktadır. Zararı olan bir ürün daha az vergilendirilmemelidir, halka arz edilmemelidir.


 


SONUÇ OLARAK;


Halk sağlığının her yarardan daha üstün tutulmasını talep ediyoruz.


İnsan sağlığı için mücadele eden bizler;


ü  Ülkemizdeki çeşitli tütün ve nikotin ürünlerinin sayısının hızla azaltılmasını, yeni ürünlerin piyasaya sunulmamasını;


ü  Kanun tasarısında hiç bir endüstri temsilcisini tanımlayacak veya yararını ima edecek ibarelerin bulunmamasını;


ü  Zararı azaltıldığı iddiasıyla kerameti kendinden menkul ürünlere düşük vergilendirmenin tartışılmamasını;


 


ü  Devletimizin genci, yaşlısı yurttaşını nikotin bağımlılığından korumak samimi ve etkin önlemler almasını; nikotin bağımlılığına tutulmuş olanları kurtamak için ücretsiz tedavi etmesini acilen talep ediyoruz.  Haberin devamı için tıklayınız2.10.2017

Diğer Haberler

 • TÜRKİYE’NİN TÜTÜN KONTROL NOTU KIRILDI

  Türkiye 2019’da “düz paket” uygulamasını kabul etmesine rağmen Tütün Kontrolü Ölçeği (TCS) 2019 sıralamasında 17. sırada yer alabildi. Türkiye, 2016 yılında gerçekleştirilen sıralamada 9. sıradaydı.

  Devamı...
 • Düz paket sigara tüketimini ve cazibesini azaltıyor

  Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ve Sağlık Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın; Dünya Kanser Günü vesilesiyle, sigara şirketlerinin sigaraya özendirici ve cezbedici paketler yerine düz paket sigara üretimine geçmesini ve bu sayede sigara tüketiminin ve cazibesinin azaltılacağını açıkladı.

  Devamı...
 • ‘Küresel Erişkin Tütün Araştırması’… Sonuçlar alarm veriyor

  Türkiye’de 2008, 2012 ve 2016 tarihlerinde uygulanan Küresel Erişkin Tütün Araştırması'nın sonuçlarını paylaşan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Söz konusu araştırma ne yazık ki 2012’den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor." açıklamasını yaptı. İşte araştırmanın sonuçları...

  Devamı...
 • Sigara Paketlerindeki Uyarı Resimleri Etkisini Kaybetti

  Türkiye, sigara paketlerinde resimli uyarıları uygulama konusunda ön sıralarda. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kriterlerine göre artık kanıksanan resimli sağlık uyarılarının yenilenmesi gerekiyor. Uzmanlar, kullanılan resimli uyarıların 2010 yılından beri yenilenmemesi nedeniyle verilmek istenen mesajların etkisinin kalmadığını belirtiyor.

  Devamı...